NASLOVNICA O NAMA KONTAKT PRIJAVA REGISTRACIJA ENHR
PARK PRIRODE KOPAČKI RIT
Slavonija i Baranja
Titov Dvorac 1
031/285-370
031/285-380
 
 

Područje Parka prirode Kopački rit nalazi se na krajnjem sjeveroistočnom dijelu Republike Hrvatske. To je ravničarski dio geografske cjeline Baranje, u sastavu je Osječko-baranjske županije, pretežito nizinskog područja između rijeka Drave i Dunava. 

Reljef

Reljef područja Kopačkog rita uglavnom je rezultat rada rijeka i poplavnih voda. Rijeke u svom toku stvaraju sprudove i otoke - ade,  te rukavce koje ovdje zovu dunavac ili stara Drava. Vode na poplavnom području na jednom mjestu talože nanose, dok na drugom mjestu produbljuju teren, te cijelo područje dobiva specifičan valoviti izgled. Tako nastaju bare, odnosno depresije i grede, odnosno povišena područja koje se pružaju stotinama metara jedna pored druge. Bare i grede su uske i dugačke i gledano iz zraka imaju specifičan zakrivljen izgled. Između bara i greda visinska razlika iznosi najviše 8 metara. Bare se na krajevima spajaju i preko jednog prirodnog kanala tzv. 'foka', te ulaze u Dunavac ili Dunav. Upravo fokovi služe za punjenje i pražnjenje bara. Fokovi su često bili umjetno produbljivani, a također ima i umjetno iskopanih kanala koji su preuzeli funkciju fokova.Upravo takav raspored bara i greda ovom području daje jedinstveni izgled. Cijelo poplavno područje poprima izgled delte, a posenost je da rijeka Dunav u svom srednjem toku, uz pomoć rijeke Drave, stvara tzv. unutrašnju deltu. Takav fenomen kod drugih Europskih rijeka u ovakvom obliku nije poznat te daje ovom području svjetski značaj. Ako Kopački rit ikad bude upisan na listu Svjetske prirodne baštine, biti će upisan prvenstveno zbog ovoga fenomena jer ga i mnoge druge, veće i značajnije rijeke u svijetu nemaju. 

Flora i fauna 

Zbog velike biološke raznolikosti Park prirode Kopački rit je od 1993. godine uvršten u Popis močvarnih i vlažnih područja od međunarodnog značaja, sukladno odredbama Ramsarske konvencije. Na veliku raznolikost vegetacije u Kopačkom ritu utiče mikroreljef, odnosno dubina vode i vrijeme trajanja poplava.  S jedne strane tu su različiti tipovi šuma, a s druge vodena i močvarna vegetacija. U Kopačkom ritu raste preko 140 vrsta biljaka, mnoge među njima su rijetke, neke od njih rastu samo na ovom području. Neke od biljaka koje ovdje rastu: rijetka šarena perunika, posebno lijep bijeli lopoč,domaća paprat azola, crni šaš, ugrožene vrste vodoljub i rogoz, trska ili prekrasna sibirska perunika. I životinjski svijet obiluje bogatstvom različitih vrsta mekušaca, kukaca, 60- tak vrsti slatkovodnih riba, 11 vrsti vodozemaca, 10 vrsta gmazova, 293 vrsta ptica, 54 vrsti sisavaca. 

 

Izvor: web stranica PP Kopački rit


Park prirode Kopački Rit prekrasno je prirodno područje koje nudi mogućnosti otkrivanja netaknute prirode i upoznavanja ljepota parka na različite načine: 
 

Šetnja poučnim stazama

Poučna staza kreće od  Prijemnog centra do Sakadaškog jezera. Dužinom cijele staze postavljene su table sa slikama i opisima biljaka, životinja i karakteristikama močvarnog staništa. Ove poučne table omogućuju upoznavanje karakteristika ovog posebnog ekosustava. Iza prekrasnih slika tršćaka, vrbovih šuma i vodenih biljnih zajednica Malog Sakadaša nazire se pitomo selo Kopačevo. Prije dolaska na Sakadaško jezero, na njegovom nasipu su postavljeni teleskopi pomoću kojih je moguće vidijeti bogatstvo ptičjih i biljnih vrsta u svoj njihovoj punini. Poučna staza dalje vodi nasipom prema mjestu Podunavlje, a s njega se širi pogled po cijelom prostranstvu poplavne doline.
 

Obilazak Dvoraca Tikveš

Kompleks Dvoraca Tikveš čini prostor šuma i perivoja unutra kojeg su smješteni rezidencijalni objekti: Novi Dvorac s aneksom, Stari Dvorac, Kapelica te prateći objekti s restoranom. Uz prethodnu najavu, stručni vodiči će Vas provesti Poučnom stazom i upoznati s povijesnim razvojem Kopačkog rita. Uz svaki objekt nalazi se poučna tabla koja ga opisuje. Od stručnih vodiča mogu se čuti i informacije o ekološkim vrijednostima ovoga kraja. Ovaj način daje najbolju mogućnost upoznavanja velike raznolikosti života i staništa u Kopačkom ritu.

Nakon obilaska Parka nudi se odmor u restoranu Tikveš uz kušanje nekih od brojnih gastronomskih specijaliteta Baranje. Multimedijska prezentacija Parka prirode prikazuje se u Prijemnom centru Kopačkog rita, a u info-centru Prijemnog centra Parka prirode  Mali Sakadaš mogu se dobiti sve informacije korisne za posjet i razgledavanje Kopačkog rita. 

 

U skladu s prirodom

U skldu s prirodom je centar održive poljoprivredne proizvodnje tvrtke Belje d.d u sklopu Parka prirode kopački rit. 
N
a putu od Jezera Sakadaš prema Tikvešu, na ritskom pašnjaku, zastanite pored kanala Eblin gdje možete predahnuti i vidjeti veliko stado goveda na ispaši. Glavninu stada čine goveda pasmine Hereford koja imaju izvanredan materinski instinkt i dobro podnose život na otvorenom tijekom cijele godine. Posebno želimo naglasiti da pogledate stado Slavonsko-srijemskih podolaca koji su autohtona pasmina. Ovo su jedni od rijetkih primjeraka u Hrvatskoj. Drvenim mostom pređite preko kanala i odmorite se u sjenici pokrivenoj trskom ili i koralu i uživanje u pogledu na više od pet stotina goveda koja slobodno pasu.

Promatranje ptica

Kopački rit je najočuvanije vlažno stanište u Europi stoga je i njegova biološka raznolikost iznimno velika. Vrijednost Kopačkog rita je i u tome što se krajobraz neprestano mijenja izmjenom godišnjih doba, ali i pod utjecajem dolaska i odlaska vode. Dinamika kretanja vode uvjetuje rasprostranjenost životinjskih vrsta na području Parka prirode. Plavljenje rita započinje krajem veljače i početkom ožujka, te traje do sredine srpnja i početka kolovoza. Sušno razdoblje traje od kolovoza do veljače slijedeće godine i u tom periodu ptice se nalaze na ribnjacima i živim tokovima rijeka. Ukupan broj vrsta najveći je tijekom proljetne i jesenske migracije, a potom ljeti. Iako je zimi broj vrsta koje borave manji, na širem prostoru Parka prirode možete promatrati na desetine tisuća gusaka i pataka koje dolaze iz zapadnog Sibira. U Kopačkom ritu je do sada je zabilježeno 295 vrsta ptica, od kojih su 144 vrste stalne ili povremene gnjezdarice. Istraživanja su pokazala da se tijekom jednog obilaska vidi oko 70% vrsta koje obitavaju na određenom području, što znači da se svaki dan može vidjeti između 35 i 63 vrsta ptica. Maksimalan broj vrsta zabilježen tijekom jednog jednodnevnog obilaska bio je 93 vrste.

U poplavnom periodu moguće je organizirati posjetu i vožnju čamcem unutar Posebnog zoološkog rezervata, dok se u sušnom periodu može organizirati obilazak starih šuma u poplavnom području.

Veliku ornitološku vrijednost Kopačkom ritu daju i sljedeće spoznaje: to je područje najvećeg gnjezdilišta orla štekavca u ovom dijelu Europe, njavećih kolonija kormorana i sivih čaplji u Hrvatskoj. 

Ribolov

U Parku prirode Kopački rit omogućen je i rekreacijski ribolov na prirodnim i umjetnim kanalima te na samom Dunavu. Naime, Javna ustanova Park prirode Kopački rit izdaje dnevne ili godišnje dozvole za rekreacijski ribolov na području Parka prirode. Dozvole se izdaju ovisno o lokaciji gdje želite loviti ribu, a cijene su prikazane u cjeniku. 
Dozvole možete kupiti u Kopačevu na Prijemnom centru, Kopačevska bb ili u Upravi Javne ustanove Park prirode Kopački rit u Tikvešu, Titov Dvorac 1, Lug.

 

Izleti

  • Panorama kroz Kopački rit - panoramsko razgledavanje posebnog zoo-rezervata brodom uz stručnog vodiča, posjet Kompleksu dvorca Tikveš (za prethodno najavljene grupe uključen i vodič), razgledavanje izložbe eksponata flore i faune Kopačkog rita u Bioekološkoj stanici, projekcija promo-filma o Kopačkom ritu (trajanje oko 10 min), te posjet kapelici Papinskog blagoslova. 
    Trajanje programa: 3 sata
  • Put dabrova - razgledavanje posebnog zoo-rezervata čamcem ustanove uz pratnju stručnog vodiča / voditelja čamca, uz mogućnost razgledavanja vodenih putova poplavnog područja, posjet Kompleksu dvorca Tikveš, razgledavanje izložbe eksponata flore i faune Kopačkog rita u Bioekološkoj stanici, projekcija promo-filma o Kopačkom ritu (trajanje oko 10 min), te posjet kapelici Papinskog blagoslova.
  • Stazama Kopačkog rita - pješačenje uz vođenje stručnog vodiča po raznim dijelovima Parka prirode u trajanju od cca 2 sata. Izlet namijenjen grupama od minimalno 10 osoba.
  • Kanu pustolovine kroz Kopački rit - iIzlet se organizira za min. 3 osobe ovisno o programu uz prethodnu najavu. Po završetku programa posjetitelji mogu dodatno razgledati Kompleks Dvorca Tikveš, izložbu eksponata flore i faune Kopačkog rita u Bioekološkoj stanici, pogledati projekciju promo-filma o Kopačkom ritu (trajanje oko 10 min), te posjetiti kapelicu Papinskog blagoslova, prema osobnim željama.

 

Za najave i detaljne informacije molimo posjetiti web stranicu PP Kopački rit.

 

 

 

 

 

Bicikliranje

U Parku prirode Kopački rit postoji mogućnost najma bicikala. Vozeći se biciklističkim stazama Parka je zasigurno prekrasan način rekreacije i upoznavanja prirodnih ljepota u nezaboravnom okruženju i ljepoti Parka.
Cijena najma bicikla iznosi 10 kuna po satu. Sve potrebne informacije o rutama i odgovore na ostala pitanja mogu se dobiti na Prijemnom centru Parka prirode Kopački rit, na telefon 031/752-320 ili e-mail: prijemni.centar@kopacki-rit.hr.

Vožnja brodom

U vožnji brodom može se upoznati Posebni ornitološki rezervat.
Na pristaništu Veliki Sakadaš na Sakadaškom jezeru kreće brod kojim započinje vožnja  kroz Posebni zoološki rezervat. Na brodu je stručni vodič s kojim ćete zajedno zaploviti kroz čudesni svijet poplavne doline Dunava. Od Sakadaškog jezera brod vozi Kanalom Čonakut do Hordovanja koji dijeli Kopačko jezero od Čonakuta. Kopačko jezero je najveće jezero u Posebnom zoološkom rezervatu, a na njemu u svako doba godine obitavaju velike kolonije različitih vrsta ptica poput divljih gusaka, pataka, kormorana, čaplji, čigri, galebova, a neizostavni stanari kopačkih šuma su i orlovi štekavci. Prekrasne prizore ptica prati njihov pjev poput najmelodičnijeg zbora koji para tišinu pitomog krajobraza. Dolaskom do Hordovanja gdje je visoko u krošnjama drveća smještena najveća kolonija kormorana u Hrvatskoj, može se uživati u ovom prirodnom fenomenu.

Zima u Kopačkom ritu - vikend promotivna akcija

Park prirode Kopački rit ponovo organizira promotivnu akciju za posjetitelje. Svi koji žele doći u park moći će uživati u programukopnenog obilaska parka Stazama Kopačkog rita po promotivnoj cijeni od 35,00 kuna po osobi (Uobičajena cijena programa u 2015. godini je 80,00 kuna za odrasle, 60,00 kuna za djecu). U obilazak je uključena i gratis vožnja našim novim grijanim turističkim vlakićem.
Početak obilaska je u subotu i u nedjelju, 17. i 18.1.2015. u 11 h sa našeg Prijemnog centra u Kopačevu.


04.09.2013. 
S prvim danima rujna, u Kopačkom ritu, započinje ritska ljubavna rapsodija. Počinje sezona parenja, "rika jelena". Okrunjeni kraljevi rita kreću u borbu za naklonost ritskih djeva. Dok ženke biraju svoga izabranika, mužjaci se bore za njihovu naklonost. Rikom mužjaci čuvaju svoj teritorij i upozoravaju svoje suparnike da se ne približavaju. Rikanjem se izbjegavaju neravnopravne borbe, ali ako se susretnu dva jelena približno iste snage i hrabrosti, snaga se odmjerava borbom rogovima koje znaju potrajati i duže vrijeme. 

Brod za posjetitelje ploviti će cijeli dan.
Posjetitelji Parka prirode riku jelena mogu čuti u rane jutarnje sate ili u predvečerje. Za ljubitelje prirode koji žele izbliza čuti i doživjeti riku jelena, Park organizira izlete uz pratnju našeg vodiča, a više informacija može se dobiti na telefon 031/752-320. 


31.08.2013. U sklopu obilježavanja Međunarodne noći šišmiša, Park prirode Kopački rit također organizira:

  • Obiteljsko popodne, u subotu, 31.08.2013. u vremenu od 12 h do 18 h, kada će cijele obitelji moći na obilazak posebnog zoološkog rezervata brodom po cijeni od 100,00 kuna (max 5 osoba). Redovita cijena izleta je 70,00 kuna za odrasle, a 50,00 kuna za djecu. Stoga, pozivamo sve zainteresirane obitelji da iskoriste ovu promotivnu akciju i da posljednje dane do početka nove školske godine provedu zajedno u prirodi.
 
©2020. RURALNA.hr Sva prava pridržana. Hvala na posjeti. Uvjeti korištenja
close
Pošaljite upit ...
Vaša poruka