NASLOVNICA O NAMA KONTAKT PRIJAVA REGISTRACIJA ENHR
NACIONALNI PARK PAKLENICA
Sjeverna Dalmacija
Dr. Franje Tuđmana 14a Starigrad
+385 (0)23 369 155
+385(0)23 359 133
-
 
 

Nacionalni park Paklenica zauzeo je dio na primorskoj padini južnog Velebita, neposredno iznad naselja Marasovići, sve do zone najviših planinskih vrhova (Vaganski vrh, Babin vrh, Sveto brdo), između 15°23' i 15°35' istočne geografske dužine te između 44°18' i 44°25' sjeverne geografske širine. Drugi je nacionalni park u Hrvatskoj, proglašen 19. listopada 1949. godine. Zanimljivo je to da je nacionalnim parkom Paklenica proglašena još ranije, 1929. godine, međutim zakon kojim je taj status došao na snagu nije se revidirao svake godine, te je zbog toga novo proglašenje nastupilo kasnije.

Tamo protječu Velika i Mala Paklenica te tvore svoje prepoznatljive kanjone, okomito urezane u južne padine Velebita ali i ostali širi okolni prostor.

Nacionalni park Paklenica svoje je ime dobio prema smoli crnog bora, tzv. pakline, čija su svojstva korištena u narodnoj medicini za zacjeljivanje rana te kao luč - za osvjetljenje i premazivanje drvenih brodova.

Povijest

Povijest Nacionalnog parka Paklenica smjestila se u davno doba prapovijesti. Pretpostavke govore da su prostor naseljavale male grupe paleolotičkih lovca – sakupljača još od zadnjeg ledenog doba. Tada je Velebitski kanal bio široka dolina kroz koju je tekla rijeka, razina mora bila je oko 120 metara niža nego danas, a najviši dijelovi Velebita bili su prekriveni ledenjacima. Kraj ledenog doba obilježen je podizanjem razine mora na tom području što je potaklo ljude da nasele brdovite predjele gdje su bili sigurniji. Pravi dokaz te prapovijesne priče krije se u Vaganačkoj pećini pod Velikim Rujnom u kojoj su pronađene mezolitičke kremene alatke. Bliža posvijest donosi na to područje najranije stočare i poljodjelce te omogućuje početak pastirskog života. U brončanom dobu nastaju prve velike suhozidne građevine ( gradine) koje su služile kao zaklon stanovnicima iz okolonih sela u slučaju opasnost, no imale su i druge funkcije. Tamo su stolovali lokalni moćnici, nadzirale su se važne stočarske i trgovačke puteve koji su vodili u Velebit i Liku te plovidbe. Usporedno s tim, istočnu obalu Jadrana postepeno osvajaju rimske legije te se ubrzo uspostavlja rimska vlast osnivanjem provincije Dalmacije u 1. Stoljeću nakon Krista. Tada je osnovan Starigrad, rimski Argyruntum, gdje je u grobovima pronađena zbirka antičkog stakla.

Novija povijest i dolazak Hrvata veže se uz srednji vijek, a to dokazuju crkvice Sv. Juraja u Rovanjskoj i Sv. Petra u Starigradu, sagrađene u 9. i 10. stoljeću nakon Krista. Velika važnoj pridaje se i dvjema utvrdama podignutim krajem srednjeg vijeka: Večka kula i Paklarić.

 Iz nešto ranijih vremena, točnije u razdoblju od 17. do 20. stoljeća datiraju i Mirila koja predstavljaju pogrebna spomen - znamenja uz velebitske putove i staze. Njihova priča vezana je za pogrebni običaj stanovništva koje je svoje mrtve moralo nositi do groblja zbog udaljenosti župne crkve. Mrtvaca su izmjerili po dužini tijela, a mjera se obilježila pomoću dvije kamen ploče, a nakon pokapanja se izrađivalo mirilo. Mirila su imala veću važnost od samog groblja, više su se poštivala i posjećivala jer se smatralo da je duša pokojnika ostala upravo tamo.

Unutar granica Nacionalnog parka danas je deset zaselaka koji su uglavnom napušteni:  Bršljanuša, Jasenar, Jurline, Katići, Kneževići, Marasovići (Gornji), Parići, Ramići, Rimenići i Škiljići, a jedini stanovnici Parka su stariji bračni par u zaseoku Ramići, Marija i Jolin Ramić.

Geomorfologija

Geološke karakteristike prepoznate su po mnogobrojnim oblicima krškog reljefa, škrapama, žlibama, kamenicama, rupama, pukotinama i špiljama koje nastaju intenzivnim djelovanjem vode, međutim i iznimno velikim temperaturnim razlikama tijekom pojedinih godišnjih doba.

Geomorfološko bogatstvo i posebnu zanimljivost predstavljaju kanjoni Male i Velike Paklenice. Kanjon Velike Paklenice dug je 14 kn, širok između 500 i 800 m, a u svom najužem djelu samo 50 m. Najveću atrakciju predstavlja strmovit pad nizvodno od Anića luke gdje se stvara najuži dio kanjona. Kanjon Male Paklenice je, kako samo ime kaže, manjih razmjera. Dužina mu broji 12 km, a širina 400 – 500 m. Najuži dio kanjona širok je 10 m, a stijene oko njega dosižu visinu do 650 m.

Oni omogućavaju, za turiste željne rekreacije, aktivnosti kao što su planinarenje i penjanje zbog kojih su oni kao takvi upravo najčešći posjetitelji tog područja. Posebno im je zanimljiva najveća hrvatska stijena, Anić luk ( 712m ). Godišnje Paklenicu posjeti oko 100 000 posjetitelja.

NP Paklenica zauzima površinu od 96 km2. Najviši vrhovi su Vaganski vrh (1757 m) i Sveto brdo (1753 m).

Nacionalni park krasi nekoliko špilja i jama, a kao najveće i najpoznatije izdvajaju se špilja Manita peć smještena iznad kanjona Velike Paklenice i Jama Vodarica između kanjona Velike i Male Paklenice.

Istočni dio Parka krasi izrazita diferencijacija geomorfoloških područja, nepristupačnost i divljina.

U središnjem djelu Parka smješten je reljefni kompleks Borovnik, nazvan po šumi crnog bora i Crni vrh. Nedaleko od toga, smjestila su se Mala i Velika Močila koja predstavljaju zdjelaste udoline. Velika Močila okružena su Crnim vrhom, Škiljinom kosom i Zelenim brigom.

Uski greben Velebita predstavlja vršno područje Nacionalnog parka Paklenica, širine od 1 do 3 km čiji najviši vrh, Vaganski vrh, doseže visinu od 1757 m/nm.

 

Izvor: web stranice NP Paklenica

 

 

U prvoj polovici 19. st. na potoku Velika Paklenica sagrađeno je sedam mlinova (vodenica), i to na prostoru od današnjeg ulaza u Nacionalni park Paklenica do Planinarskog doma Paklenica. To su Donji Marasovića mlin, Srednji Marasovića mlin, Gornji Šikića mlin, Markov mlin, Katića mlin, Parića mlin, te Ramića mlin uz koji se nalazi i stupa koja je još uvijek u funkciSve do 60-ih godina 20. stoljeća ti mlinovi meljavom su opsluživali pučanstvo Podgorja, a nerijetko i Ravnih kotara, te otoka zadarskog arhipelaga. U današnje vrijeme ni jedan od tih mlinova više nije u funkciji, iako je većina u dobrom građevinskom stanju.

Da bi se kao specifičan oblik tradicijskog graditeljstva očuvali, Uprava Parka uz stručnu pomoć konzervatora, 2000. godine obnovila je Srednji Marasovića mlin.

Tijekom sezone mlin je otvoren svakodnevno od 8 do 19  sati.

Zanimljivosti koje treba posjetiti:

Najdublji speleološki objekti u Paklenici

 • Ponor na Bunovcu (534 m)
 • Kaverna u Crljenom kuku (152 m)
 • Jama u Zubu Buljme (139 m)
 • Jama pod Počiteljskim vrhom(123 m)
 • Jama lijepih fosila (103 m)
 • Najduže špilje na području Parka
 • Jama Vodarica  (300 m)
 • Špilja u Zubu Buljme (250 m)
 • Medviđa špilja (215 m)
 • Manita peć (175 m)  
 • Špilja Lucinka (132 m) 
 • Vode

U Nacionalnom parku postoji mnogo stalnih izvora sa pitkom vodom te nekoliko povremenih tokova. Izvori kojima je odlika izvrsna kakvoća vode su Stražbenica, Kontinovo vrilo, Crno vrilo, Velika Močila i Pećica.

Potok Velika Paklenica svoj tok započinje na području ispod Anića luke te cijelom svojom duljinom protječe do ušća u more tijekom kišnog razdoblja u proljeće, jesen i zimu. Vodotok Male Paklenice izvire iznad Vlaškogradske drage na oko 1 000 m, manjeg je kapaciteta, a ovisi o godišnjem dobu i oborinama.

Biljni svijet

Glavno bogatstvo ovog Parka tvore šume i geomorfološke karakteristike. Izražene su mnoge šumske zajednice, iz koji se posebno ističu šume crnog bora po čijoj je smoli (Paklini) Paklenica i dobila ime, te bukve i bora krivulja.

Tamo se smjestila i jedna endemska biljčica imenom pljeskarica (Arenaria orbicularis).

 • 1000 zabilježenih biljnih vrsti
 • 79 su endemi
 • Velik broj biljaka nalazi se u Crvenoj knjizi vrsta RH i na IUCN-ovoj Crvenoj listi ugroženih biljnih vrsta što svrstava Park u floristički vrlo vrijedno područje kako u Hrvatskoj, tako i u Europi i svijetu.
 • Porodice: glavočike, trave, lepirnjače, usnače, ružovke, karanfili
 • Endemične biljke: kitajbelov pakujac, malijevo devesilje, tercijarni relikt lanilist i šuškavica, prozorski zvončić, hrvatski zvončić, valdštajnov zvončić i okrugolisna pjeskarica
 • Rijetke i ugrožene vrste: tulipan, planinski likovac, gromotulja, krkavina i presličice
 • Najljepše biljne formacije: kranjski ljiljani, majčina dušica, veliki lisjak, mahunka, crveni uskolisni likovac, orhideje
 • Ratiteti: gospina papučica, fangla

Šume

Nacionalni park Paklenica upravo bogatstvu šuma može zahvaliti status nacionalnog parka

 • Najniži djelovi; mješovite šume i bjelograbe
 • Viši djelovi: Jasenska šašika, primorske šume bukve

Životinjski svijet

 • Vodozemci i gmazovi: zabilježena 31 vrsta
 • Zmije: 11 vrsta, najčešće šara poljarica, pjegava crvenkapica, bjelica, poskok, planinski žutorog
 • Ptice- najbrojnija skupina kralješnjaka ( 230 vrsta)
 • U skupini sisavaca zabilježene su 53 vrste: srna, divlja svinja, jelen, divokoza
 • Podzemne vrste
 • Šišmiši

 

CJENIK ULAZNICA ZA NP PAKLENICA za 2014.g
 
VRSTA ULAZNICE / MJESEC u godini I,II,II,IV
X,XI,XII
V,VI,VII
VIII, IX
Osnovna ulaznica za odrasle osobe za 1 dan 40 kn 50 kn
Osnovna ulaznica za djecu i mlade 7-18g., članove HPD-a, te studente do 25 g s iskaznicom za 1 dan 20 kn 30 kn
Ulaznica/dopuštenje za penjanje za odrasle – 3 dana
(Ulaznica vrijedi 30 dana od dana kupnje)
80 kn 100 kn
Ulaznica/dopuštenje za penjanje za djecu i mlade 7-18g., članove HPD-a, te studente do 25 g. s iskaznicom – 3 dana -
(Ulaznica vrijedi 30 dana od dana kupnje)
40 kn 60 kn
Ulaznica/dopuštenje za penjanje  za odrasle – 5 dana 
(Ulaznica vrijedi 30 dana od dana kupnje)
120 kn 150 kn
Ulaznica/dopuštenje za penjanje za djecu i mlade 7-18g., članove HPD-a, te studente do 25 g. s iskaznicom – 5 dana
(Ulaznica vrijedi 30 dana od dana kupnje)
60 kn 90 kn
Doplatna ulaznica za špilju Manitu peć* za odrasle osobe  
(Ulaznica vrijedi za 1 posjet)
20 kn 20 kn
Doplatna ulaznica za špilju Manitu peć* za djecu i mlade 7 – 18 g. (Ulaznica vrijedi za 1 posjet) 10 kn 10 kn

*Za grupe manje od 20 osoba, u terminima kada Manita peć ne radi redovno,
osim doplate naplaćuje se i usluga vodiča u objektu - 400,00 kn.
 

CJENIK OSTALIH USLUGA U NP PAKLENICA
 
Usluga vođenja kroz Park ( do 4 sata) 400 kn
Svaki sljedeći sat se naplaćuje 100 kn
Power Point projekcija u prezentacijskom centru NP Paklenica 250 kn
Razgledavanje panoa i predavanje u prezentacijskom centru NP Paklenica 250 kn
 • Cijene su iste za domaće i strane posjetitelje.
 • Djeca do 7 godina (u pratnji odraslih osoba), invalidi, pripadnici HV i MUP-a na zadatku ili vježbi,
  članovi GSS (HR) koji uredno prijave svoj boravak u Parku i ostave broj telefona na koji ih se može
  kontaktirati u slučaju potrebe, te novinari koji (uz prethodnu najavu) snimaju/pišu o Parku imaju besplatan ulaz u NP Paklenica.
 • Za grupe  -  na 20 osoba odobrava se besplatan ulaz za pratitelja.
 • Provizija za putničke agencije - 10%
 • PDV je uključen u cijene.
 • Organizirane grupne posjete potrebno je najaviti najmanje 7 dana prije dolaska, rok za otkazivanje vođenja, 
  projekcija ili predavanja je minimalno 24 sata prije zakazanog termina, u protivnom se zaračunavaju nastali troškovi.


Izvor: web stranica NP Paklenica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Penjanje

Nacionalni park Paklenica je najznačajniji hrvatski penjački centar, poznat i izvan granica Hrvatske. Posebnu draž ovom penjalištu daje i blizina morske obale, pa je Paklenička rivijera idealno
mjesto za kombinaciju penjanja i sportova na vodi.

Povijest alpinizma u Paklenici počinje davne 1938. godine kada je Dragutin Brahm pokušao ispenjati Anića kuk. Na žalost, pri tome je smrtno stradao. Dvije godine kasnije, Slavko Brezovečki
i Marijan Dragman dovršavaju Brahmov smjer. Slijedi razdoblje u kojem su hrvatski penjači ispenjali smjerove koji danas važe za klasične smjerove u Paklenici. Riječ je o smjerovima kao što su
Mosoraški, Velebitaški, Klin, Funkcija. Od godine 1970. slovenski alpinisti dolaze u Nacionalni park Paklenicu i polako preuzimaju inicijativu u postavljanju novih smjerova.

Danas na pakleničkim penjalištima postoji više od 360 opremljenih i uređenih smjerova različitih težina i dužina pa svaki penjač može pronaći ponešto za svoj užitak.

Planinarenje

Pješačenje je jedini način da stvarno upoznate Paklenicu. Na području Parka postoji 150-200 km staza i putova, od turističkih, koji iz kanjona Velike Paklenice vode do špilje Manite peći, šumarske
kuće „Lugarnice“ i planinarskog doma,  do planinarskih koji vode  do najviših velebitskih vrhova. Putovi u Parku obilježeni su tablama i markirani planinarskim oznakama.


Glavna penjačka sezona u Paklenici počinje u proljeće i traje do kasno u jesen.

Biciklistička staza

Osam kilometara duga biciklističko-pješačka staza vodi od središta Starigrada-Paklenice do ulazne recepcije u Velikoj Paklenici, pa kroz stare zaseoke, preko Male Paklenice do Selina. Poučna staza
"Kratko putovanje kroz prošlost“ dio je ove pješačko-biciklističke staze. Opremljena je s pet panoa koji prikazuju povijest ovog kraja od prapovijesti do danas.

15. Međunarodni susret penjača – PAKLENICA 2014.
Nacionalni park Paklenica, Starigrad – Paklenica, Hrvatska
1. – 4. V. 2014.

Program događanja

 • Penjački maraton PAKLENICA FROM DAWN TO DUSK 2014. 
 • II Paklenica Trail 2014. - trekking utrka
 • VII. Kids' Speed - PAKLENICA 2014.
 • VII. Paklenica Film Festival

19.10.2013.

Nacionalni park Paklenica proglašen je 19. listopada 1949. godine, a ove godine obilježit će svoj 64. rođendan predstavljanjem prvog broja godišnjeg časopisa Paklina, koji će na popularan način prikazivati aktivnosti Parka te projekcijom filma 'Kameno srce' autora Borisa Šepera. 

Izvor: Slobodna Dalmacija


05.09.2013.

Polako nam se bliži jesen i upravo sad je idealno vrijeme da posjetite Manitu peć - turističku uređenu špilju u našem parku!
Pripremite se na šetnju do špilje koja traje 1:30 min, dok posjet špilji traje 30 min. Obavezno se toplo obucite jer je temperatura u špilji uvijek oko 9 stupnjeva. 
Špilja tijekom rujna radi svaki dan od 10,00 do 13,00 sati, a tijekom listopada ponedjeljkom, srijedom i subotom od 10,00 do 13,00 sati.

 
©2020. RURALNA.hr Sva prava pridržana. Hvala na posjeti. Uvjeti korištenja
close
Pošaljite upit ...
Vaša poruka